Metal Yüzey Kimyasalları

YAĞ ALICI KİMYASALLAR;

DALDIRMA VE SPREY TESİSLERİNE UYGUN;

* ALKALİ YAĞ ALMA KİMYASALLARI:

 Alkali yağ alma Kimyasalında toz ve sıvı halde seçenekleri vardır. Yağalma işlemi sprey, daldırma ve ultrasonik metotlarla uygulanabilir. Alüminyum, zamak, bakır, pirinç, demir ve çelik için uygundur. Demir ve çelik için sorunsuz olmasına rağmen alüminyum ve pirinç gibi metallerin temizlenmesinde kararmayı engellemek gerekir. 
Alkali yağ almalar genelde 50-95°C sıcaklık aralığında çalışır. Düşük sıcaklıklarda reaksiyon hızı düştüktür. Etkili bir temizlik gerçekleşmeyebilir. Bu yüzden işlem çözeltisinin sıcaklığı önemli bir parametredir.Daldırma yağ alma banyoları genelde alkali yağ alma kimyasallarından oluşur. Yüksek alkalite ve sıcaklık ile birlikte metal üzerinden yağ alma işlemi yapılır. Demir fosfat, çinko fosfat ve mangan fosfat kaplama banyoları öncesi kullanımı uygundur. Asidik karakterdeki yağ alma banyoları ise pas ve tufal sökme özelliğine sahiptir. Ayrıca yağ alma banyolarının yeterli olmadığı durumlarda yağ alma katkıları da kullanılabilir.Püskürtme yağ alma banyolarında, daldırma yağ alma banyolarına göre ekstradan basınç farkı vardır. Genelde 1,4-2,0 bar arasında olan bu basınç bazı durumlarda 3,0- 4,0 bar basınçlara kadar çıkarılabilir. Bu basınç sayesinde temizleme efekti üst seviyeye çıkar. Banyo sıcaklığı 50-65°C aralığındadır ve daldırma yağ alma tesislerine göre daha düşük seviyededir. Metal parçaları temizleme süresi de daldırma sistemlere göre daha kısadır. Yaklaşık 3 dakika gibi kısa bir sürede metal temizlenmiş olacaktır. Metalin cinsine ve üzerindeki yağ miktarına göre yağ alma kimyasalı seçilmelidir. Demir, çelik, bakır, zamak, pirinç, alüminyum ve galvanizli parçalarda kullanılabilir.Ultrasonik yağ alma banyoları ses titreşimi, kimyasal etki ve sıcaklık yardımı  metal parçaların üzerindeki yağları temizler. Genelde orta alkali ortamda çalıştığı gibi nötr yağ alma kimyasalları ile de çalışabilir. Banyo sıcaklığı yüksek değildir ve süre metalin üzerindeki yağ miktarına göre uzayabilir.Alkali temizlemede dikkat edilmesi gereken noktalar konsantrasyon, süre, sıcaklık ve toplam alkalitedir. Şartlar uygun olmasına rağmen yağ alma işlemi tetkili gerçekleşmiyorsa yağ alma katkıları kullanılılabilir. İşletmede kullanılan suyun sertliği de temizlemeye etki edebilir. 

* NÖTRAL YAĞ ALMA KİMYASALLARI:

Genelde püskürtme demir fosfat hatlarında yağ alma efektini arttırmak amacıyla kullanılır. Demir fosfat banyolarında pH 4 – 6 aralığında olduğu için banyo pH ‘ını etkilemez, bu nedenle yağ alma ve demir fosfat işlemi aynı tek banyoda gerçekleştirilebilir. Çinko fosfat banyolarında ise nötr yağ alma kullanılması mümkün değildir. 
Nötr yağ almalar, fosfat kaplama banyolarında düşük konsantrasyonda kullanılmaları, yüksek çalışma sıcaklığına gerek duymamaları ve etkili yağ alma performansına sahip olmalarından dolayı tercih edilirler. %0,2 – 1 kuruluş konsantrasyonuyla 50 – 55ºC lik sıcaklık demir fosfatlama banyolarında yeterlidir. Alkali yağ alma ve asidik yağ alma çözeltilerinin konsantrasyonları ölçülebilir fakat nötr yağ alma çözeltileri demir fosfat ile birlikte kullanıldığı için ölçülebilir nitelikte değildir. Nötr yağ alma işleminin en büyük avantajı ise işletmede alkali yağ alma banyosuna gerek kalmaması ve böylece demir fosfat ve yağ alma işleminin aynı banyoda gerçekleştirilebilmesidir. Bu sayede işletmede boş alan kazanımı elde edilir.

* ASİDİK YAĞALMA VE AŞINDIRMA KİMYASALLARI:

Asidik yağ alma işlemi aynı zamanda pas temizliği gerektiren parçalar için uygulanır. Pas ve tufal temizliği asidik kimyasallarla gerçekleşebildiğinden bu tip ürünlerin kullanılması gerekir. Alüminyum, demir, çelik, zamak parçalar için kullanılabilir.

Asidik yağ alma banyoları ısıtmaya gerek duymadan çalışabilmelerine rağmen sıcak çalışırsa yağ ve pas alma daha etkili gerçekleşir. Genel içerikleri yüzey aktif malzemeler, emülgatörler, inhibitör ve asitlerden  (fosforik, sülfürik, hidroklorik, hidroflorik vb.) oluşur. İşlem çözeltileri güçlü asidik özelliğe sahip olduğundan banyo ekipmanları PP veya paslanmazdan yapılmalıdır. Isıtmaya gerek duymaması ve pas temizliği avantaj olsa da yüksek kimyasal kullanım konsantrasyonu dezavantaj oluşturur.

Metalin yüzeydeki kirliliğe göre %5 – 50 lik konsantrasyonlarda çalışılabilir. İşlem süresi banyo konsantrasyonu düştükçe artar ve 1 – 2 saati bulabilir. Yüksek sıcaklıklara gerek duyulmasa da ısıyla beraber reaksiyon hızını arttıracağı için ısıtma tavsiye edilebilir. Asidik yağ alma banyolarında dikkat edilmesi gereken noktalar toplam asit ve süredir. Banyo konsantrasyonunun düşmesi yağ alma hızını düşürür ve eklenti gerekir. Demir ve çelik parçalarda aşındırma yapması inhibitör içeren ürünlerin kullanımıyla engellenebilir. Asit inhibitörü metalin üzerindeki pas ve tufal temizliğinden sonra metal aşınımını en aza indirir ve yağ almanın banyosunun ömrünü uzatır. Alüminyum yüzeyler için ise hafif miktarlı aşındırma istendiğinden asit inhibitörü kullanımına gerek yoktur.

BOYA ÖNCESİ KAPLAMA KİMYASALLAR;

DALDIRMA VEYA SPREY TESİSLERİNE UYGUN;

* NANOTEKNOLOJİ PROSES KİMYASALLARI

Bu ürün grubumuzda fosfatlamanın yanı sıra yeni nanoteknoloji ürünümüz yer almaktadır.Nanoteknoloji  ürünümüz ile endüstriyel boya öncesi yüzey işlemde Nanoteknoloji metal kaplamasını sunuyoruz.Nanoteknoloji ürünü  ile geleneksel fosfatlama uygulamasına alternatif yaratıyoruz. PRODEX KİMYA olarak firmaların yüzey işlem uygulaması sürecinde çıkan fosfat atığı ve çok su kullanımı sorunlarına bu nanoteknolojik ürünümüz ile atık miktarlarını azaltarak korozyon ve boya yapışma performanslarını artırarak çözüm üretiyoruz. Nanoteknolojin ürünün çok önemli avantajları var. Nanoteknoloji ürünü kaliteyi artırırken, ekoloji ,doğayla barışık yapısı ve ekonomi bakımından geleneksel fosfatlama işlemine karşı büyük bir üstünlük sağlıyor.Fosfat kaplamanın en büyük problemi kaplama sonunda ağır metal içeren çamur atığıdır. Bu çamur problemini ortadan kaldırıyor.Ortam sıcaklığında çalışarak enerji maliyetlerinde %20 tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında Nanoteknoloji ürünü herhangi bir organik bileşen içermediği için COD ve BOD yükünü sıfıra indiriyor. Sprey nozüllerin, filtrelerin, eşanjörlerin tıkanması gibi problemler ortadan kaldırdığı için işçilik maliyetlerinde düşüşler sağlıyor.Bu nanoseramik kaplama, geleneksel fosfatlama işlemiyle elde edilen kaplamadan çok daha ince kaplamayla korozyon ve boya yapışma performansında mükemmel sonuç veriyor. Türkiye’ ye getirdiğimiz bu teknolojimizle kaliteyi yükseltirken, proses maliyetlerini azaltmadaki avantajlarına ilave olarak firmaların Nanoteknoloji  ürününü  seçmelerindeki nedenlerden bir diğeri de daha kolay bir kaplama teknolojisi olarak daha kısa sürede hızlı bir kaplama elde ediyor olmamız. Geleneksel fosfatlama prosesinde 2-3 dakika gibi bir süreye ihtiyaç varken, Nanoteknoloji ürünü ile bu süre 20 saniyeyle 60 saniye arasında yeterli olmaktadır. Nanoteknoloji ürünü ile yüzey işlem süresi kısaldığından üretim hızı 2 katı artarak firmaların üretim kapasite artışlarına imkan sağlamaktadır. Bu, ilave yatırım yapmadan mevcut boyahane alanlarında daha çok üretebilmek demektir. Bu inovasyon ürünümüzle en büyük amacımız kaliteyi artırırken toplam süreç maliyetlerinin iyileştirilmesi ve daha az enerji, yüksek verim, yüksek çevre bilinci ile üretilen ürünler sunmak ve müşterilerimizin beklentilerini tam olarak karşılamaktır.
 

* DEMİR FOSFAT PROSES KİMYASALLARI

Demir fosfat kaplama püskürtme hatlar başta olmak üzere en çok kullanılan fosfatlama yöntemidir. Normal ve Ağır Demir fosfat olmak üzere 2 çeşidi vardır.Çinko fosfatlamaya göre daha düşük korozyon direnci oluşturmasına rağmen kullanım kolaylığı, daha az çamur yapması ve ekonomik olması tercih sebebidir. Daldırma ve sprey fosfat proseslerinde demir,çelik ve galvaniz kaplı yüzeyler için kullanılabilir. Püskürtme demir fosfatlama hatlarında nötr yağ alma ile birlikte kullanılabilir. Bu sayede metal parçaların hem yağ alma hem de fosfatlama işlemi aynı anda yapılmış olur. Çinko fosfatlama banyolarından daha düşük konsantrasyon da ve daha düşük sıcaklıkta çalışır. Çinko fosfat banyolarına göre daha az fosfat çamuru oluşturması da ekstra bir avantajdır.

* ÇİNKO FOSFAT PROSES KİMYASALLARI

Çinko fosfatlama, demir fosfata göre daha yüksek korozyon direnci gerektiren şartlarda tercih edilir.Çinko Fosfatın mono katyon,di katyon ve tri katyon olmak üzere 3 farklı çeşidi vardır.Çinko fosfat kaplama boya altı, soğuk çekme ve koruyucu yağ ile birlikte kullanılabilir. Çinko fosfat  boya altı olarak uygulanacak ise metal parça üzerine 2-6 gr/m2 lik bir kaplama yapması istenir. Daha yüksek miktarda kaplama yapmaya gerek yoktur. Tel ve boru çekme sanayinde soğuk şekillendirme yapılacak parçalarda daha yüksek miktarda bir kaplama gerekir. Yaklaşık 5-15gr/m2 lık bir çinko fosfat kaplama yeterli olacaktır. Metal parça kalın çinko fosfat ile kaplanması isteniyorsa kaplama kalınlığı 15-35 gr/m2 ye kadar çıkabilir. Yüksek miktardaki fosfat kaplama sonrası parçalar koruyucu yağ banyosuna girer ve korozyona karşı uzun süreli bir direnç sağlanmış olur.    

* ALÜMİNYUM KROMAT PROSES KİMYASALLARI

Alüminyum üzerine uygulanan kromat kaplamanın amacı boyaya daha iyi tutuculuk sağlamak ve korozyon direncini arttırmaktır. Yaygın olarak sarı kromat kullanılmasına rağmen çevre açısından son zamanlarda kromsuz kromat (krom free) tercih edilmeye başlamıştır.

Sarı kromat alüminyum yüzeyine Krom+6 halinde bir kaplama yapar. Kromat banyosu da Krom+6 dan oluşur. Arıtma yapılmalı ve bu işlem sırasında Krom+6’ nın Krom+3 e dönüştürülmesi gerekir. Yeşil ve şeffaf kromatlama işleminde banyo Krom+6 halindedir. Alüminyum üzerinde oluşan kaplama ise Krom +3 şeklindedir. Bu nedenle boya altındaki kaplama ağır metal içermez. Ancak banyonun arıtma esnasında Krom+3 e dönüştürülmesi gerekir. Krom free kaplama da ise durum farklıdır. Zirkonyum bazlı ürünlerle kaplama yapılarak korozyon direnci sağlanır. Kromsuz kromat banyolarında deiyonize su kullanılması gerekir.

Kromat kaplama türlerinin tamamı daldırma veya püskürtme olarak yapılabilir. Alüminyum üzerine 0,2 – 2,0 gr/m² arasındaki bir kaplama yeterlidir. Aşırı miktardaki kaplama kalınlıkları kaliteyi arttırmadığı gibi kırılganlıklara neden olabilir. Kaplama kalınlığı süreye, banyo konsantrasyona ve sıcaklığa göre farklılıklar gösterebilir.

* ELLE SİLME YAĞ VE FOSFAT PROSES KİMYASALLARI

Demir, çelik ve galvaniz kaplı metaller için uygundur. Metal parçaların hem yağını alır hem de demir fosfat kaplar. Boyanın tutunması için, galvaniz yüzeylerde hafif aşındırıcı özelliktedir. Soğuk çalışmasına rağmen demir fosfatlama banyosu 50-60 °C ye ısıtılırsa yağ alma ve demir fosfatlama hızı da artacaktır. Su ile 1 e 10 oranında seyreltilerek kullanılır. Metal parçalar temizlendikten sonra mümkün olduğunca kısa sürede kurutulmalıdır.

BOYASIZ KORUMA AMAÇLI KAPLAMA KİMYASALLAR;

DALDIRMA TESİSLERİNE UYGUN;

* MANGAN FOSFAT KAPLAMA PROSES KİMYASALLARI:

Mangan fosfat kaplama genelde silah ve otomotiv sektöründe yağlı ortamda çalışan metal parçaların kaplama işleminde kullanılır. Fosfat kaplama rengi siyaha yakın bir renktir. Mangan fosfat işlemi yüksek sıcaklıkta yapılır ve öncesinde mangan aktivasyonu ile birlikte kullanılır. Mangan fosfat kaplanan parçalar daha sonra koruyucu yağ banyosuna girer. Koruyucu yağ hem metal parçaları korozyona karşı korur hem de yağın uzun süre bünyesin de bulunmasını sağlar. Kalın çinko fosfat kaplama ya göre kaplama kalınlığı düşüktür. Yağı daha uzun süre bünyesinde tutar ve parçaların rahat çalışmasını sağlar. Bu nedenle de mangan fosfatlanan parçaların aşınması minimuma iner.

* PARLAK KARARTMA (OKSİDASYON) PROSES KİMYASALLARI

Karatma tuzu veya oksidasyon olarak bilinen bu tip kimyasallarda amaç sıcak alkali ortamda parçaları kaplayarak metali pastan korumaktır. Metal koyu siyah bir renk kaplama ile kaplanır. Kaplama işlemi bittikten sonra metal korucu yağ banyosuna girer ve pasa karşı korunmuş olur. Demir,çelik ve özellikle döküm parçalar için kullanılabilir. Oksidasyon banyosunun çalışma sıcaklığı 135-145°C dir. Kaplama bu sıcaklıkta banyo kaynar haldeyken oluşur.

AKTİVASYON KİMYASALLAR;

DALDIRMA VE SPREY TESİSLERİNE UYGUN;

Mangan fosfat ve Çinko Fosfat banyolarının hemen öncesinde kullanılır. Fosfat kaplamanın ince düzenli ve homojen bir kaplama görüntüsü olmasını sağlayan, hafif alkali özellikte toz bir üründür. Suda tamamen çözünmediğinden banyo sürekli karıştırılarak homojen bir dağılım sağlanması gerekir. Aksi halde ürün dibe çöker ve işlevsiz kalır. Kullanım konsantrasyonu %0,1 – 0,5 aralığındadır. Ortam sıcaklığında 1 dk. gibi bir işlem süresi yeterli olur. Banyo kontrolü pH’ ına bakılarak yapılır.

pH 8 – 10 aralığının dışına çıktığında ekleme yapılmalı ya da banyo tekrardan kurulmalıdır.Bu banyolar haftada 1 kere mutlaka değiştirilmesi tavsiye edilir.

PASİVASYON KİMYASALLAR;

DALDIRMA VE SPREY TESİSLERİNE UYGUN;

Fosfat kaplama sonrası uygulanan pasivasyon işleminin kendi başına metali paslanmaya karşı koruma özelliği yoktur. Boya öncesi kullanıldığında boya yapışma kabiliyetini ve korozyon dayanımını arttırır. Isıtmaya ihtiyaç duymadan% 0,2 – 0,3 gibi düşük kurulum konsantrasyonlarıyla kullanılır.
Pasivasyon işlemi çinko fosfat ve demir fosfat banyoları sonrasında kaplama üzerinde meydana gelen ve su kaynaklı iyonik yapıları temizler. Suya sertliğine yol açan bu iyonlar fosfat kaplama üzerinde tuz oluşumuna sebebiyet verir. Bu tabaka boyanın yırtılıp ve kalkmasına sebep olur. Boya öncesi pasivasyon kullanılması boya yapışkanlığını ve korozyon direncini önemli ölçüde arttıracaktır. Sprey veya daldırma olarak kullanımı mevcuttur.
Pasivasyon ürünleri asidik yapıda olduğundan işlem kazanlarının paslanmaz olması gerekir. Çözelti pH sı 4-6 arasındadır. pH 6 nın üzerin çıktığında yeni banyo kurulumu yapılması daha mantıklıdır. Fosfatlanmış metal parçaların banyodaki işlem süresi 45 – 60 saniyedir. Fazla süreli kalması fosfat tabakasının sökülmesine yol açabilir.

PAS SÖKÜCÜ KİMYASALLARI;

DALDIRMA , SPREY TESİSLERİNE UYGUN;

 Pas sökücü, genelde asidik kimyasallarla metali pastan ve tufal dan arındırmaktır. Pas sökücü için farklı asitler, farklı yöntemlerle kullanılabilir. Önemli olan pasın derinliği ve malzemenin türüdür. Metalin cinsine göre uygun pas sökücü kullanılması gerekir. Alüminyum, zamak gibi parçalarda çok fazla görülmeyen pas, demir, çelik ve döküm gibi malzemelerde oldukça sık görülür. Üzerinde pas ve tufal bulunan malzemelere yüzey işlem uygulanamaz. Özellikle de demir fosfat, mangan fosfat ve çinko fosfat kaplamak mümkün olmaz.

ASİT İNHİBİTÖRLERİ;

Asit inhibitörü asit banyolarında, asit ömrünü uzatmak ve metalin aşınmasını minimuma indirmek için kullanılan kimyasaldır. Sülfürik, nitrik, hidroklorik, fosforik, formik, oksalik vb. asitler için kullanılabilir. Asidin ömrü uzadığı gibi aynı zamanda metalin fazla aşınmaması da sağlanmış olur.Galvaniz kaplama, tel çekme ve boru çekme proseslerinde metalin tamamen pas ve tufal dan temizlenmesi için kullanılır. Bu hatlarda yüksek miktarda asit kullanılır. Bu asit pası ve tufalı söktükten sonra metali aşındırmaya devam eder. İnhibitör bu aşamada devreye girerek asidin hızını yavaşlatır ve aşınmayı en aza indirir. Aşınmayan metal de ağırlık kaybı olmaz ve aynı zamanda da asit gerektiği yerde kullanılmış olur. Ömrü uzar. Asit inhibitörünün bir diğer avantajı da Asit banyosundaki  gaz çıkışını engellemesidir.  Gaz çıkışı çok fazla ise ( genelde hidroklorik banyolarında) gaz kesici kullanılması gerekir. Gaz kesici, asit banyosu üzerinde köpük oluşturarak gaz çıkışını azaltacaktır.

BOYA SÖKÜCÜ KİMYASALLAR;

Boya sökücü elektrostatik toz ve yaş boya da oluşabilen hatalı parçaların, boya sökme aşamasında kullanılabilir. Boyası sökülen metal parça tekrardan boyaya girebilir. Ayrıca uzun süre boyaya maruz kalan askı aparatlarının üzerindeki boyaları sökmek için de kullanılır. Alüminyum, demir, çelik, bakır ve zamak gibi parçalar için kullanımı uygundur.
Boya aparatları üzerindeki boya miktarı zamanla artar. Artan bu boya sökülmez ise hem rahat çalışılamaz duruma gelir hem de iletkenliği azaltarak boya sarfiyatını arttırmaya başlar. Bu nedenle boya aparatları belli aralıklarla boya sökücü ile sökülmelidir.
Boya sökücü kimyasallar genelde solvent bazlıdır ve soğuk olarak çalışır. Her türlü metal için kullanılabilir. Parçanın üzerindeki boya miktarına, rengine ve epoksi veya polyester olmasına göre işlem süresi  uzayabilir. 2 dakika ile 30 dakika arasında sürebilir. Boya çözücünün kapalı bir kapta kullanılması uçuculuğu azaltır ve sarfiyat düşer. Alkali boya sökücüler ise daha farklıdır. 100ºC – 120ºC gibi yüksek sıcaklıklarda çalışması gerekir. Banyo konsantrasyonu %30 – 50 arasındadır. İşlem süresi yine parça üzerindeki boyanın kalınlığına ve özelliklerine bağlı olarak uzayabilir.

BOYA ÇÜRÜTÜCÜ VE YÜZDÜRÜCÜ KİMYASALLAR;

SU PERDELİ BOYA TESİSLERİNE UYGUN;

Su perdeli veya venturi tip boyahane proseslerinde suyun ömrünü arttırarak, tesisin temizlik ve bakım maliyetlerini düşürmek amaçlı  veya tesiste yaşadıkları sorunlardan dolayı üretimi durdurmakta zorluk yaşayan ve kalite konusuna önem veren firmalar için tasarlanmış kimyasallardır.Overspray miktarına bağlı olarak kullanılan bu kimyasal  boyayı sudan uzaklaştırmak amaçlı suya düşen boyanın yapışkanlığını ve boyar özelliğini kaybetmesini sağlayan hatlarda olası yapışma ve tıkanmaları engellemek ve prosesden boyayı daha kolay ayrıştırmak amaçlı boya çürütücü (Koagulant) kimyasallar kullanılmalıdır.Bu çürüyen boyanın çökmesini engellemek adına ve sudan kolayca ayrıştırılması adına gerek solvent gerek su bazlı boyayı  yüzdürerek üst faza çıkmasını sağlayan yüzdürücü  (Flokulant) kimyasallar kullanılmalıdır.

BORU VE TEL ÇEKME SABUNLARI; DALDIRMA TESİSLERİNE UYGUN;

Tel çekme ve boru çekme sektöründe soğuk şekillendirme öncesi kullanılan yarı reaktif veya reaktif sabunlardır. Filmaşin veya kangal halindeki teller asit banyosunda temizlendikten sonra çinko fosfat banyosuna girer. Çinko fosfat kaplama işleminden sonra haddede çekilecek teller, çubuklar ya da borular sabun banyosuna girer. Yüzeyi sabun kaplanan tel haddeden rahat bir şekilde geçer. Aynı durum çinko fosfat kaplanmış boru, ve çubuklar için de geçerlidir. Soğuk çekme işleminden önce reaktif sabun banyosuna giren parçaların çekim işlemi kolaylaşmış olur.

TAŞLAMA SIVILARI; TAŞLAMA TEZGAHLARINA UYGUN;

Taşlama kimyasalları, talaşlı imalatta taşlama işlemi yapılan makinelerde kullanılan alkali bir kimyasaldır. Taşlama makinesinde metal ve işleme taşı birbirine sürtmesinden dolayı ısınma meydana gelir. Amaç ısınmayı en aza indirip makineyi ve parçaları pastan korumaktır. Demir, çelik, döküm, bakır ve alüminyum malzemeler için uygundur.

Taşlama sıvıları metal ve taş ile birlikte çalışarak ortamın kaydırıcı olmasını sağlar. Sürtünme katsayısını düşürerek ısınmayı engeller. Orta alkali bir malzeme olduğu için de hem makineyi hem de işlenen parçayı geçici olarak pastan korumuş olur.

Taşlama makinesi, haznesinde bulunan suyun %1 – 3  ü arasında taşlama kimyasalı eklenerek kullanılabilir. Zamanla makine içindeki konsantrasyon düşecektir. Refraktometre ile kimyasal konsantrasyonu ölçülerek ekleme yapılmalı veya yeniden kurulmalıdır. Ortam sıcaklığı taşlama kimyasalları için yeterlidir.

BİYOSİT VE BAKTERİSİT SIVILARI;

CNC VE TAŞLAMA TEZGAHLARINA UYGUN;* SUYLA KARIŞABİLEN TESİS VE TEZGAH TEMİZLİKLERİNDE KULLANILAN SIVILAR